Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Leverandørliste

Trenger du lister over tilbydere av utstyr og tjenester?

Sikkerhet på nett

Les tidligere utgaver av Sikkerhet i arkivet vårt.

Kurs i 2015

Meld deg på et av NSOs kurs nå.

Aktuelt fra NSO

Sikkerhet i ny drakt

05.03.15

Kommer til abonnentene i uke 11.

Storulykketilsyn i 2015

05.03.15

Tilsyn med storulykkevirksomhetenes systematiske arbeid.

Ja takk, jeg vil motta: