Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Fagseminar 2014

Meld deg på seminaret her.

Utstillere

Se oversikt over utstillerne som kommer på Fagseminaret i desember.

Regelverk

Forslag om endring av forskrift om industrivern er nå sendt på høring.

Aktuelt fra NSO

Informasjon om abonnement

27.10.14

Kan være feil i utsendelsen av bladet Sikkerhet.

Siri Haugen ble nr. 100

22.10.14

Over 120 påmeldte til Fagseminar.

Ja takk, jeg vil motta: