Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Aktuelt fra NSO

105.000 skader seg på jobb

28.04.16

Byggenæringen er på topp i antall årlige dødsfall.

Læring av kjemikalie-ulykker

21.04.16

Læring av hendelser som har skjedd i andre land er viktig.

Kurs 2016

NSO tilbyr fem kurstyper tilpasset industrivern.

Forskrift på engelsk

Engelsk versjon kan være ordbok i beredskap.

Sikkerhet på nett

Les tidligere utgaver av Sikkerhet i arkivet vårt.

Ja takk, jeg vil motta: