Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Fagseminar 2014

Meld deg på seminaret her.

Regelverk

Forslag om endring av forskrift om industrivern er nå sendt på høring.

Faghefter på nett

Last ned NSOs faghefter gratis.

Aktuelt fra NSO

Endringsforslag på høring

12.09.14

Forslag om endring av forskrift om industrivern er nå sendt på høring.

Meld deg på Fagseminaret nå!

09.09.14

Hold av 2. og 3. desember.

Ja takk, jeg vil motta: