Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Kurs i 2014

Meld deg på et av vårens kurs nå.

Faghefter på nett

Last ned NSOs faghefter gratis.

Leverandørliste

Trenger du lister over tilbydere av utstyr og tjenester?

Aktuelt fra NSO

Brann hos Eramet Porsgrunn

11.04.14

God innsats førte til minimale skader.

Forretningsområde: Kriser

11.04.14

– Hallo? Det er krise! Hva gjør vi nå?

Ja takk, jeg vil motta: