Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Regelverk

Forslag om endring av forskrift om industrivern.

Kurs i 2015

Meld deg på et av NSOs kurs nå.

Leverandørliste

Trenger du lister over tilbydere av utstyr og tjenester?

Aktuelt fra NSO

Endringer i forskrift om industrivern

08.01.15

Forventet virkning fra 1. februar.

Ja takk, jeg vil motta: