Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Leverandørliste

Trenger du lister over tilbydere av utstyr og tjenester?

Faghefter på nett

Last ned NSOs faghefter gratis.

Sikkerhet på nso.no

Les tidligere utgaver av Sikkerhet i arkivet vårt.

Aktuelt fra NSO

Ledige kurs-plasser

27.08.14

Du har fortsatt mulighet til å melde deg på et NSO-kurs i høst.

Knut Oscar Gilje ny direktør i NSO

27.08.14

Ny beredskapssjef for norske bedrifter.

Ja takk, jeg vil motta: