Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Aktuelt fra NSO

Fagseminar 2015: Den viktige førsteinnsatsen

30.06.15

NSOs Fagseminar 2015 – Gardermoen er stedet.

Over 5 milliarder til brann- og ulykkesvern

24.06.15

Mesteparten gikk til beredskap.

"Sommervern"

Husk at ulykker ikke tar ferie.

Fagseminar 2015

– Sees vi i desember?

Sikkerhet på nett

Les tidligere utgaver av Sikkerhet i arkivet vårt.

Ja takk, jeg vil motta: