Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Aktuelt fra NSO

– Hvor finner jeg relevant fagstoff?

06.10.15

NSO har samlet relevant fagstoff om egenberedskap og industrivern.

Fagseminar 2015: Utstillere

06.10.15

Disse utstillerne kommer på Fagseminaret i desember.

Fagseminar 2015

Påmeldingen er åpen.

"Virksomhetens side"

Flere etterspør «Virksomhetens side», men denne eksisterer ikke mer.

Leverandørliste

Trenger du lister over tilbydere av utstyr og tjenester?

Ja takk, jeg vil motta: