Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Fagseminar 2014

Meld deg på seminaret her.

Utstillere

Se oversikt over utstillerne som kommer på Fagseminaret i desember.

Regelverk

Forslag om endring av forskrift om industrivern er nå sendt på høring.

Aktuelt fra NSO

Siri Haugen ble nr. 100

22.10.14

Over 120 påmeldte til Fagseminar.

Rett industriverninnsats reddet synet

22.10.14

Hør industrivernleder Egil Torpe ved Nortura SA fortelle om hendelsen på Fagseminaret.

Ja takk, jeg vil motta: