Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Fagseminar 2014

Meld deg på seminaret her.

Utstillere

Se oversikt over utstillerne som kommer på Fagseminaret i desember.

Regelverk

Forslag om endring av forskrift om industrivern er nå sendt på høring.

Aktuelt fra NSO

Øvelse hos Schlumberger Norge

25.11.14

Øvde på slukking av brann, hjertelunge-redning og utilsiktet utslipp.

19 utstillere er klare

24.11.14

Disse kan du møte på Fagseminaret neste uke.

Ja takk, jeg vil motta: