Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Kurs i 2015

Meld deg på et av NSOs kurs nå.

Leverandørliste

Trenger du lister over tilbydere av utstyr og tjenester?

Sikkerhet på nett

Les tidligere utgaver av Sikkerhet i arkivet vårt.

Aktuelt fra NSO

Kom i klem i kappsagaggregat

28.05.15

Klemskade ved Trenor Vinduer.

Klemskade på Mills

21.05.15

En operatør klemte armen på fabrikken i Drammen.

Ja takk, jeg vil motta: