Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Leverandørliste

Trenger du lister over tilbydere av utstyr og tjenester?

Faghefter på nett

Last ned NSOs faghefter gratis.

Regelverk

Forslag om endring av forskrift om industrivern.

Aktuelt fra NSO

– Mer fagstoff i bladet

18.12.14

Endringer i bladet til neste år.

Kurspåmeldingen er åpen

08.12.14

Ønsker du å delta på et av NSOs kurs i 2015?

Ja takk, jeg vil motta: