Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Aktuelt fra NSO

Varierende kunnskap om risiko

24.05.16

Seks av ti virksomheter vet for lite om risikoene hos nabovirksomhetene.

Beredskapsdagen 2016

03.05.16

Beredskapsaktører i privat og offentlig sektor var samlet i Vestfold 21. april.

Kurs 2016

NSO tilbyr fem kurstyper tilpasset industrivern.

Forskrift på engelsk

Engelsk versjon kan være ordbok i beredskap.

Sikkerhet på nett

Les tidligere utgaver av Sikkerhet i arkivet vårt.

Ja takk, jeg vil motta: