Faghefter

NSO har utarbeidet en serie faghefter til bruk i industrivernarbeidet.

Fagheftene er primært ment som hjelpemiddel/ supplement ved intern opplæring, men de har også vært studiemateriell ved NSOs kurs/seminarer. Alle kan bruke fagheftene til eget formål/i sin egen virksomhet, men ikke utnytte dem kommersielt.

For mer informasjon om de ulike fagheftene, se menyen til venstre.

NB: NSOs faghefter er beskyttet av lov om opphavsrettighet til åndsverk m.v. Fagheftene kan kopieres fra, men NSO må oppgis som kilde.

Ja takk, jeg vil motta: