Faghefter

NSO har utarbeidet en serie faghefter til bruk i industrivernarbeidet.

Fagheftene er primært ment som hjelpemiddel/ supplement ved intern opplæring, men de har også vært studiemateriell ved NSOs kurs/seminarer. Alle kan bruke fagheftene til eget formål/i sin egen virksomhet, men ikke utnytte dem kommersielt.

I løpet av 2013 vil NSO gjennomgå fagheftene. Det er blant annet den nye forskriften om industrivern som gjør at en del ord og uttrykk ikke lenger er oppdaterte. Vi tar derfor forbehold om eventuelle feil og mangler i heftene.

For mer informasjon om de ulike fagheftene, se menyen til venstre.

NB: NSOs faghefter er beskyttet av lov om opphavsrettighet til åndsverk m.v. Fagheftene kan kopieres fra, men NSO må oppgis som kilde.

Ja takk, jeg vil motta: