Bladet Sikkerhet

Bladet Sikkerhet utgis 6 ganger pr. år og er et resultat av et samarbeid mellom Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

For å komme i kontakt med redaksjonen kan du enten sende en mail til sikkerhet@nso.no, eller ta kontakt direkte med redaktør Karoline K. Åbyholm.

For spørsmål ang. design og layout på bladet, kontakt Ingeborg Altern Vedal.

Sikkerhet nr. 6/2014 kommer til abonnentene i uke 49, og vil bli publisert på nso.no i uke 50.

Utgivere:


nso@nso.no
Tlf: 23 08 85 30nsr@nsr-org.no
Tlf: 23 08 80 00