Risikoanalyse

Enhver bedrift må vurdere hvilke risikoer som truer de ansatte, miljøet og dens interesser forøvrig.

Mennesker har et fundamentalt behov for sikkerhet og trygghet. Derfor er vi alle opptatt av det som kan bety en trussel mot liv og helse, mot miljø og materielle verdier.

En risikovurdering utføres for å avdekke risikoen knyttet til en aktivitet, et system eller en situasjon. På bakgrunn av analysen kan man da gjøre en evaluering og velge å la være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan gjennomføres.

For den som skal planlegge og drifte beredskapstiltak/industrivern, er det umulig å overse de konklusjonene som trekkes i en risikovurdering.

Fagheftet består av 12 kapitler og omhandler blant annet:

√ Planlegging og organisering av arbeidet
Kartlegging av uønskede hendelser/tilstander
Konsekvens- og sannsynlighetsvurdering
Vurdering av risiko

NSO tar forbehold om at deler av fagheftet ikke er fullt i samsvar med Norsk Standard 5814 (2008).

Last ned fagheftet her (åpnes som pdf)

Ja takk, jeg vil motta: