Styret

NSO ledes av et styre som er oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Næringslivets sikkerhetsorganisasjons styre oppnevnes av styret i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Styret har følgende sammensetning:

Styreleder:
Direktør Linda L. Aase, Aker Solutions MMO Norway

Nestleder:
Administrerende direktør Christen Grønvold-Hansen, Södra Cell Tofte AS

Styremedlemmer:
Konserndirektør Lisbeth Svendsen, Nortura
Daglig leder Eirik Lohne, Bertel O. Steen AS
Kvalitets- og HMS-direktør Inger Helene Hals, Brunvoll AS
Administrerende direktør Max Trandem, Stena Recycling AS
Fagsjef Berit Sørset, Norsk Industri
Head of HSEQ Jan-Petter Fossum, Yara International ASA

Sist oppdatert: 29.03.2016

 Ja takk, jeg vil motta: