Styret

NSO ledes av et styre som er oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Næringslivets sikkerhetsorganisasjons styre oppnevnes av styret i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Styret har følgende sammensetning:

Styreleder:
Linda L. Aase (Regional Manager Aker Solutions MMO AS, Aker Solutions)

Nestleder:
Christen Grønvold- Hansen (administrerende direktør, Sødra Cell Tofte AS)

Styremedlemmer:
Trygve Østmo (direktør, Norsk Industri)
Lisbeth Svendsen (konserndirektør Nortura)
Øystein S. Lohne (sikkerhetssjef, Glencore Nikkelverk AS)

Varamedlemmer:
Eirik Lohne (daglig leder, Bertel O. Steen Bergen AS)
Inger Helene Hals (Kvalitets- og HMS-direktør, Brunvoll As)
Max Trandem (Administrerende direktør, Stena Recycling AS)

Sist oppdatert: 05.06.2014

 Ja takk, jeg vil motta: