Styret

NSO ledes av et styre som er oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Næringslivets sikkerhetsorganisasjons styre oppnevnes av styret i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Styret har følgende sammensetning:

Styreleder:
Linda L. Aase (Senior Vice president, Rolls- Royce Marine AS)

Nestleder:
Christen Grønvold- Hansen (administrerende direktør, Sødra Cell Tofte AS)

Styremedlemmer:
Trygve Østmo (direktør, Norsk Industri)
Lisbeth Svendsen (konserndirektør Nortura)
Øystein S. Lohne (sikkerhetssjef, Glencore Nikkelverk AS)

Varamedlemmer:
Eirik Lohne (daglig leder, Bertel O. Steen Bergen AS)
Inger Helene Hals (Kvalitets- og HMS-direktør, Brunvoll As)
Max Trandem (Administrerende direktør, Stena Recycling AS)

Sist oppdatert: 17.12.2013

 Ja takk, jeg vil motta: